Verantwoording: Zes manieren om er te komen, als muziek maken je droom is (2de jaar journalistiek)

Verantwoording: Zes manieren om er te komen, als muziek maken je droom is (2de jaar journalistiek)

In deze rubriek ligt ik de totstandkoming van een journalistiek artikel toe om meer inzicht bieden in mijn keuzes tijdens het productieproces en mijn leermomenten als (student-)journalist. Deze verantwoording gaat over de longread ‘Zes manieren om er te komen, als muziek maken je droom is.’

Totstandkoming

Het idee hiervoor is voortgekomen uit mijn nieuwsgierigheid naar het reilen en zeilen in de muziekindustrie. Omdat ik er graag meer over zou willen schrijven ben ik me gaan bedenken wat voor verhalen er in mijn ogen nog missen en hoe ik zelf meer inzicht zou kunnen verwerven in het vakgebied.

Er wordt vooral veel aandacht besteedt aan uitersten: succesverhalen van artiesten op hun hoogtepunt of dramatische uitglijders van muzikanten die de weg kwijt zijn. Ik heb gemerkt dat mijn kennissen uit de muziekwereld, ‘gewone’ muzikanten, andere verhalen vertellen. Bijvoorbeeld hoe hard je moet werken en hoe moeilijk het kan zijn door te breken.

Vooral jongeren die overwegen te kiezen voor het beroep, missen zo een hoop relevante informatie. Daarom besloot ik een uitgebreid artikel te schrijven over wat er zou gebeuren wanneer je een stap in het wereldje zet door zelf muzikant te worden. Het is een soort gids om de nog ‘naïeve geïnteresseerde’ verder te helpen – een gids voor de beginnende muzikant.

Doelgroep

De doelgroep bestaat dan ook uit jongens en meisjes tussen de 15- en 25 jaar die een instrument (willen gaan) bespelen en plannen (beginnen te) maken er hun beroep van te maken. Dat kunnen zowel hoger als lager opgeleide jongeren zijn, aangezien muziekopleidingen ook op mbo-niveau worden aangeboden en je in principe geen opleiding nodig hebt om jezelf muzikant te kunnen noemen. Het artikel is in de uitwerking heel duidelijk aan hen gericht, maar ook degene die zo maar geïnteresseerd is, vindt mooie informatieve verhalen.

Bronkeuze

Om het verhaal zo volledig mogelijk te vertellen, wilde ik het onderwerp uit zo veel mogelijk verschillende oogpunten belichten. Daarom heb ik besloten zes bronnen te benaderen, die ieder voor een gedeelte van de loopbaan van de artiest staan. Het begon bij André Dodde, Joosje Jochems en Thomas Pieters, uit het netwerk van medestudent Maartje Groenen. Joosje en Thomas brachten me in contact met Amber en Jasper. Ruben is een persoonlijk contact van me. Ruben kon vertellen over hoe de eerste fase eruitziet, want hij leidt leerlingen op vanaf de start. Joosje is als selectiecommissaris een fase verder. Zo loopt het door tot aan André, die artiesten tegenkomt die er helemaal klaar voor zijn en daarom publiciteit zoeken.

Door het rapport van de RvC en de SER te lezen en in de longread te verwerken, is de informatie geverifieerd en zodoende harder gemaakt.

De interviews zijn afgenomen in april, tijdens onderzoeks- en nieuwsredactie en daar tussenin. De opnames daarvan heb ik deze zomer pas uitgewerkt. In de tussentijd heb ik mijn bronnen op de hoogte gehouden.

Uitwerking

Tijdens de interviews kwamen veel relevante persoonlijke verhalen naar voren. Daarom heb ik er voor gekozen de interviews in vraag-antwoordvorm uit te werken. De drijvende kracht is de persoonlijke ervaring van de interviewkandidaten en die mag best duidelijk naar voren komen in de eindvorm.

De interviews zouden ook (los) in een krant of tijdschrift kunnen verschijnen, maar komen als geheel het best tot hun recht in een longread. De digitale vorm daarvan nodigt uit beeld- en geluidsmateriaal toe te voegen. Dat geeft wat context aan de interviews en zorgt voor lucht tussen de regels.

Vervolg

André Dodde heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de uitwerking, toen de uitwerking nog niet bestond. Het zou geschikt kunnen worden geacht voor Musicmaker. Verdere (commerciële) publicatiemogelijkheden heb ik nog niet bekeken.

Hier ben ik het meest tevreden over:

Kiezen: ik heb heel veel gehad aan de bronnen die ik heb benaderd. Ze waren niet alleen vriendelijk en behulpzaam, maar ook zeer relevant. Welke bronnen je interviewt en in de tekst verwerkt is een keuze en heeft in dit geval goed uitgepakt.
Toewijding: ik heb veel tijd besteed aan het interviewen en uitwerken van het product. Met veel plezier, maar (vooral het uitwerken) duurde langer dan gedacht. Maar ik ben gewoon doorgegaan! Want als ik dan toch bezig ben, kan ik er maar beter iets moois van maken. Schouderklopje voor mezelf!
Selecteren: uit het in totaal urenlange praten met mensen, heb ik relevante informatie geselecteerd om een lang, maar duidelijk verhaal te vertellen, dat (hopelijk, maar ik denk van wel) ook aantrekkelijk is om te lezen.

Leermomenten:

Plannen: Voortaan plan ik dit soort producties zo vooruit dat ik het grootste deel meteen kan uitwerken, want zo’n lange tijd er tussen is niet handig. Het kost zo een aantal keer meer tijd. Ook kan ik in het vervolg interviewgesprekken verder inkorten, dan kost dat ook minder tijd en wordt de uitwerking nog gerichter.
Verzamelen: De volgende keer verzorg ik zelf het beeldmateriaal. Dat zorgt voor een betere continuïteit (van kwaliteit en sfeer) binnen de uitwerking. De foto’s zijn nu afkomstig van de artiesten zelf.
Kiezen: Het duurde vrij lang voor ik besloot deze eindvorm te kiezen, want ik voelde me onzeker over het eventuele resultaat. Voortaan weet ik hoe deze vorm er concreet uitziet en in welke opzichten het (g)een goed idee is.