Verantwoording: Entertainment voor iedereen (2de jaar journalistiek)

Verantwoording: Entertainment voor iedereen (2de jaar journalistiek)

In deze tekst ligt ik de totstandkoming van een eerder geschreven artikel toe om meer inzicht bieden in het productieproces en mijn leermomenten als (student-)journalist. Deze verantwoording gaat over ‘Entertainment voor iedereen.’

Totstandkoming

Het idee om dit artikel te schrijven is tot stand gekomen tijdens mijn stage bij AD/Haagse Courant, eind oktober 2015. Ik schreef toen mee aan een verhaal over een zeer jonge dj uit het Westland (mijn redactieregio) en sprak daarvoor meerdere bronnen, waaronder Harold Zwaartman. Harold wilde me wel helpen, maar vroeg me ook een avondje met hem mee te gaan, omdat hij in een kort telefoongesprek nooit zijn verhaal zou kunnen doen. Ik ging op dat aanbod in en bevond me een paar weken later, op zaterdagavond aan zijn zijde. Eerst heeft hij me een basis-dj-cursus gegeven, om te ervaren hoe dat voelt, en vervolgens ben ik met hem en zijn collega’s meegegaan, zoals het in het verslag wordt beschreven.

Uitwerking

Zoals ik mee op pad ging in mijn eigen tijd, heb ik ook de uitwerking grotendeels in eigen tijd geschreven. Op de avond zelf was nog geen fotograaf meegegaan, dus een foto ontbrak toen ik het stuk eenmaal had geschreven. Verder is er het niet meer van gekomen te publiceren. Deze zomer heb ik het stuk herschreven voor dit project. De bijbehorende foto heb ik gemaakt.

Doel

Het idee is altijd geweest om het vak door de ogen van een dj te vertellen en zodoende duidelijk te maken wat het vak inhoudt en een verklaring te zoeken voor de trend van jonge dj’s, die op dat moment gaande was. Dit is mijn invalshoek gebleven, ook tijdens het herschrijven. Ook de doelgroep is in principe onveranderd. Als dit stuk weer actueel zou worden, zou ik het opnieuw aanbieden aan AD Haagse Courant. Voorafgaand aan deze publicatie heb ik mijn oud-stagebegeleider en mijn enige bron nog gevraagd of het geen probleem zou zijn dit stuk te publiceren.

Het meest tevreden ben ik over:

• Verzamelen en selecteren: Uit meerdere uren aan te verslaan materiaal en interviews ben ik er naar mijn idee goed in geslaagd een verhaal te schrijven met een duidelijke rode draad. Ik heb overbodige informatie geschrapt.
• Verwerken: Hoewel ik het stuk na lange tijd pas heb herschreven, ben ik tevreden over de levendige sfeer die het verslag heeft gekregen.

Leermomenten:

• Plannen: Het maken van beeldmateriaal had beter kunnen worden ingepland. Als ik daarin happiger zou zijn geweest en een goed productieplan zou hebben neergelegd bij mijn stageplaats, zou er misschien eerder een fotograaf zijn geregeld om wat foto’s te maken. Dan zou het stuk de krant wellicht op tijd hebben gehaald.
• Kiezen: Meer achtergrondinformatie in de vorm van cijfers en/of statistieken zou het verhaal informatief wat harder hebben gemaakt. Dan zou het verslag met Harolds visie aan die ‘kapstok’ kunnen worden opgehangen en zodoende nog sterker zijn.